Skolens historie

Trene-Skolens historie.

Historie

Her underviser skolens grundlægger Hardon Hansen i regning i soveværelset i Jerrishøj. Først måtte familien dog rykke ud! På billedet ses foruden Hardon Hansen eleverne Katharina Christesen, Günther Gaffert, Uwe Thomsen, Willi Hansen, Otto Münz, Hannelore Gaffert, Marie Hansen, Hermine Beyer, Ernst Koch samt Günther Schmith.

Skolen har eksisteret siden 26. sept. 1947. Da man på det tidspunkt ikke havde lokaler, fandt den første undervisning sted i et soveværelse på en bondegård midt i Jerrishøj. Ved skolens begyndelse var der 26 elever, som blev undervist på 2 hold.
Året før, altså i 1946, blev der oprettet en skole i lejede lokaler i et gammelt bondehus ved hovedvejen Flensborg-Slesvig. I 1953 kunne man flytte ind i en nybygget skole i Frørup, som også havde lærerbolig.

Samme år på den 23. september 1953 kunne man også rykke ind i en nyopført skole i Tarp. Skolen havde på dette tidspunkt 50 elever.

I oktober 1987 blev Frørup danske Skole og Trene-Skolen sammenlagt. Siden april 1993 bliver eleverne undervist i sløjd og gymnastik i Frørup - alle øvrige fag i Tarp.

Pr. 1. januar 2018 har skolen 81elever fordelt på 6 klassetrin. De undervises af 8 lærere. Eleverne kommer fra Tarp, Oversø, Jerrishøj, Eggebæk, Langstedt, Sieverstedt og Süderschmedeby.

Skolen fungerer som kulturcentrum for den danske befolkningsdel i de 7 kommuner.