Biblioteket

bibliotek_1

Trene-Skolen har et lille skolebibliotek på første sal. Her har både skoleeleverne, børnehavebørnene, lærerne og pædagogerne mulighed for at låne bøger, film, musik og spil. Vi har et broget udvalg til de fleste områder. Skulle der være særlige ønsker, som vi ikke kan opfylde omgående, så kan vi prøve at skaffe dem.

Aflevering af de lånte bøger kan egentlig foregå til enhver tid, da bøgerne bare lægges på afleveringshylden i biblioteket og så tager jeg mig af dem, når jeg har tid til det. I samarbejde med klasselærerne er der aftalt en bibliotekstime, som bruges til lån, information, bestillinger og evt. højtlæsning. Bøger mm. må lånes i 31 dage. I de små klasser har vi begrænset udlånet til 1til 3 bøger. Derefter får børnene først nye bøger, når disse er afleveret. Overskrides lånetiden, så kan vi for det meste forlænge lånet. Spil er der rift om, så de skal helst videre til næste låner.

De største klasser kan fint gøre brug af biblioteket, når de laver større selvstændige opgaver. Her kan de få hjælp til at få materialer hjem, hvis de er i god tid. Bestillingerne tager tid, inden de når ud til os.

Biblioteket står for en månedlig quiz. Her kan eleverne svare på en stillet opgave, og til morgensang finder vi en vinder til quizzen. I enkelte tilfælde er der endda flere vindere, der belønnes med en lille præmie. Derudover er der altid en udstilling af bøger mm. i glaskassen i gangen. Udstillingen kan være emnerelateret eller bare vise de nye bøger, der er kommet i biblioteket. Hvis der er tid til det, så leverer jeg også ugens billede og ord på dansk, tysk og engelsk. Op til jul vil der i biblioteket være højtlæsning af julebøger i aftalte pauser.

Vores biblioteket skal gerne være et sted, hvor børnene godt kan lide at være. De kan hygge sig her og har tid til at fordybe sig i bøgerne. De kan snuse rundt og finde svar på en del spørgsmål. De kan finde bøger til netop de emner, der har deres interesse. Naturligvis vil vi også gerne fremme børnenes læselyst og læsekunnen.