Skolefritidsordning

CIMG0461

SFO = HFO

Skoleforeningens SFOer bliver fremover HFOer. Rent organisatorisk sker der på Trene-Skolen ikke den helt store forandring.

I forbindelse med "verlässliche Grundschule" vil der hver dag være en pasningsordning ved SFO-/HFO medarbejderne indtil kl. 11:40. 

Som vi plejer, tager vi stadigvæk imod børnene i daginstitutioner-nes åbningstider...


- i skoletiden               - 15.45
- i ferietiden      07.30 - 15.30

 

SFO/HFO på Trene-Skolen er...

 • et sted, hvor børn kan blive efter skoletid
 • et sted, hvor der er mulighed for lektiehjælp
 • et sted, hvor der er tilbud af aktiviteter, men ingen tvang
 • et sted, hvor børnene har venner og skaber nye venskaber
 • et sted, hvor børnene holder fri og har det rart
 • et sted, hvor børnene føler sig trygge og er en del af et fællesskab
 • et sted, hvor de voksne går foran og viser vejen
 • et sted, hvor børnene har medbestemmelse
 • et sted, hvor børn og forældre føler sig trygge

Hvad laver vi og hvorfor?

Formålet med skolefritidsordningen (heldagsskolefritidsordningen) er, at tilbyde børnene en aktiv fritid med mulighed for leg og beskæftigelse udenfor skoletiden. 

Vi tilbyder for eksempel

 • Uden- og indendørs lege
 • Udflugter
 • Juleværksted
 • Wii-dage
 • Halloweenfest
 • Formningsprægede aktiviteter til påske, fastelavn osv.
 • børnene vil fremover kunne melde sig til aktiviteter, der typisk strækker sig over en længere periode.

I de sidste uger i december holder vi juleværkstedet åben. Børnene kan lave julegaver til deres familie, mens vi hygger med selvlavede småkager. Til den afsluttende SFO-/HFO julefest får vi enten risengrød eller æbleskiver med varm kakao.

Vi afholder børnemøder efter behov, for at børnene får indflydelse på aktiviteter, leg og SFO'ens hverdag.

Lektielæsning

Vi tilbyder lektielæsning, hvor børnene har mulighed for at spørge en voksen om hjælp. Vi gør dog opmærksom på, at ansvaret stadig påhviler forældrene.

Praktisk

Hvis barnet bliver hentet af en anden voksen eller skal hjem med en kammerat, beder vi om skriftlig eller mundtlig besked til personalet. 

Frugtordningen

Frugtordningen med frugter, cerealier og mælk samt en madlavningsaktivitet om ugen koster 6,- € om måneden og trækkes via "Lastschrift" sammen med SFO-bidraget.

Ind- og udmeldelse

Indmeldingen i SFO'en er bindende for hele skoleåret.
Prisen for SFO er 100,00 euro om måneden, der betales over alle 12 måneder. Skolen arbejder med "Lastschriftverfahren" og opkræver fra 1. august til 31. juli. Der ydes søskenderabat på 30 %.

Gæstebørn

Alle elever fra Trene-Skolen kan spontant komme som gæstebarn, et opkald eller en skriftlig besked er nok.

Det koster € 6,50 indenfor skoletiden. (søskendebørn € 5,50)

 

Hilsen SFO medarbejderne

Corinna, Lene, Lara, Malene, Ramon og Sandra

Tel.: 04638-898497
Mobil: 0151-56883101