Røg og alkohol

Aftale vedrørende et generelt ryge- og alkoholforbud i skoler og børnehaver mellem Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.V. samt Dansk Skoleforening GmbH og Fællesdriftsrådet

§ 1

Parterne er enige om, at »Erlass des Ministeriums für Bildung und Frauen vom 07.12.2005 - Rauch- und Alkoholverbot an Schulen« finder tilsvarende anvendelse ved Skoleforeningens arbejdspladser.

Det enkelte samarbejdsråd beslutter inden for de gældende offentlige rammer og inden for de beslutninger, der er fastsat ved generelle bestemmelser af Skoleforeningen, hvilke principper og retningslinjer, der i øvrigt skal gælde ved den enkelte institution.

§ 2

For undtagelser fra det generelle ryge- og alkoholforbud ved Skoleforeningens skoler, børnehaver og øvrige institutioner gælder følgende

Ryge- og alkoholpolitik

Skoleforeningen følger som hovedprincip de samme retningslinjer som gælder i den offentlige skole. Da børnehaverne og skolerne også fungerer som forsamlingshuse for mindretallets foreninger og organisationer tillades følgende generelle undtagelser.

Rygning

Det er tilladt at ryge uden for Skoleforeningens børnehaver, skoler og øvrige institutioner i forbindelse med møder og arrangementer, der ikke er en del af Skoleforeningens almindelige pædagogiske virksomhed med børn og unge. Det forudsættes, at møder og arrangementer i børnehaver og skoler, der er omfattet af en dispensation fra et rygeforbud, ligger uden for den normale børnehave- og skoletid.

Alkohol

Det er tilladt at indtage alkoholiske drikke ved festlige lejligheder samt særlige sammenkomster og arrangementer, der ikke er en del af Skoleforeningens almindelige pædagogiske virksomhed med børn og unge. Det forudsættes, at festlige lejligheder samt særlige sammenkomster og arrangementer, der er omfattet af en dispensation fra et alkoholforbud, ligger uden for den normale børnehave- og skoletid.

§ 3

Aftalen træder i kraft den 1.5.2006.

Flensborg den 14.03.2006

Sign. Anders Molt Ipsen                       Sign. Uwe Svane
  for Skoleforeningen                         for Fællesdriftsrådet