Ordensregler

Da alle lærere og elever må være interesseret i at have gode forhold på skolen, har vi fundet det nødvendigt at have følgende ordensregler:

 1. Eleverne skal møde til tiden om morgenen og må ikke forlade skolens område uden tilladelse.

 2. I frikvarterene opholder eleverne sig i skolegården. Dette gælder dog ikke i tilfælde af dårligt vejr. Desuden har 6. klasse indeordning i de fleste pauser.

 3. I skolegården er voldsom adfærd ikke tilladt. Kasten med sne er kun tilladt i det af lærerne anviste område. Knive e.l. må ikke medbringes.
  Papir og affald lægges i de dertil anbragte papirkurve.
  Eleverne må ikke ryge på skolen. Tændstikker, lightere o.l. må ikke medbringes.

 4. Når det ringer ind, skal eleverne hurtigt og stilfærdigt gå til klasserne.

 5. Inden eleverne går i klassen, anbringes overtøjet på knagerækken. Det er ikke tilladt at efterlade penge, o.l. i overtøjet.

 6. Udleverede bøger og materialer skal være forsynet med navn og klasse, og de skal være indbundne. Bøger og hæfter skal behandles med omhu og transporteres i en solid skoletaske, hvor disse ikke lider overlast.
  Bliver en bog væk, melder vedkommende elev det straks til klasselæreren. Bortkommene bøger og hæfter kan kræves erstattet.

 7. Iøvrigt bør enhver medvirke til god ro og orden.

  Overtrædelse af ovennævnte ordensregler vil medføre sanktioner.